Các bạn click vào mục Dự Án Khác ở đầu trang , lập tức thanh menu sẽ liệt kê chi tiết các dự án mà đội ngũ easyielts.org do thầy Phạm Văn Phi sáng lập đang nghiên cứu và triển khai, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của học viên nha.