Nhằm cải thiện kỹ năng speaking cho các bạn học viên thì easyielts.org có chọn lọc và update định kì các video  với nội dung phù hợp giúp các bạn tham khảo để cải thiện kỹ năng speaking và phong cách khi tham gia phỏng vấn, giúp gây ấn tượng tốt với giám khảo trong kì thi IELTS. 

Để xem được các video này thì các bạn để "trỏ chuột" nhẹ ngay mục Hỗ trợ và truy cập các trang con thuộc mục Video Improve English Speaking là sẽ thấy các video này ngay.

Chúc các bạn thành công với kì thi IELTS.