Các  bạn có thể click vào từng tấm hình để xem ảnh gốc. Hoặc xem đầy đủ danh sách học viên đào tạo từ năm 2004 - 2017 tại mục "Kết quả thi của học viên" ngay đầu trang web.

Click image to enlarge
IELTS 8.0 - 8.2017


Click image to enlarge
IELTS 8.0 - 1.2017

Click image to enlarge
IELTS 8.0 - 2014

Click image to enlarge
IELTS 7.5 - 2015

Click image to enlarge
IELTS 7.5 - 2014
VIDEO Phỏng vấn học viên đạt IELTS 8.0  Nhân dịp đầu năm 2017