Part 1: 
Work or study 
Fruit 
Pop star 
Part 2: the city you like to visit 
Part 3: benefits and drawbacks when live incity 

Part 1 : hỏi tên và đang study hay work, hỏi sơ qua làm gì! 
neighbourhood... 
part 2 : fruits, cooking... 
part 3: News ( Who, When, feel...) media 

1. BC HN 11/12 từ bạn Đức Mạnh
Part 1: 
- Home
- Birthday
- Email
Part 2:
- Describe a sport you want to watch
Part 3: Hỏi sâu hơn về sport
- Which sport do Vietnamese people like to watch the most? Why?
- Benefits and drawbacks of taking part in sport?
- How to encourage people to take up sport?
------------------------------ <3 --------------------------------
2. BC 11-12-2017 từ bạn Thùy Dương
Part 1: are u working or Studying? 
What subject do u like best? 
Do you like science subjects? 
Activities of teenager
What time do you offen eat breakfast? 
Who u offen eat meal with? 
Do u offen have a meal in restaurants? 
...
Part 2: describe about your science subjects in your high school. Why you like? Talk about science teacher. 
Part 3: do science subjects important in vietnam? 
Economic business need to study science subjects? Why? 
Boys study science subjects better than girls, true or false? Why? 

------------------------------ ------------------------------
3. Speaking - BC - 10.12.2017 từ bạn Minh Hiếu Trịnh
Part 1: 
A. Work or Study 
- What kind of training that you have received??
- What kind of training that you need in future?
B. Teenagers
- Spend time?
- What activities do most?
- Fashion Trend?
- Best part of being a teenager?
Part 2:
Traditional Product
What is it?
How you first tried it?
How it is made?
Explain why you like it?
Part 3:
-What kind of traditional products in your country?
-Why people like to try these?
-Whether globalization have detrimental impact on these? They are in danger?
-Should government have responsibilities to preserve these traditional products?
Good Luck 
------------------------------------------------------------
4. Speaking 9.12 tại Cần Thơ từ bạn Vương Thiệu Vy
- part 1: work or study
- live house or apartment
- history: do you like history
- co xem phim ve history k
- bạn có du lịch bằng bus k
- part 2: describe a website
- part 3: trẻ em sử dụng internet có popular k
- trẻ em có nên sử dụng internet để học hay nên đến trường học
- mặt lợi và hại of sử dụng internet
(Đề mới up dưới cmt ;) )

Review đề Speaking IDP 01/12/2017 từ bạn Hà Bắc
P1: magazine, accommodation, birthday
- Bạn có hay đọc magazine ko?
- bạn đang sống ở nhà hay ở căn hộ?
- bạn thích sống kiểu nhà nào trong tương lai?
- bạn đã làm j trong ngày sinh nhật trước của mình?
- đối vs bạn, thì sn nào quan trọng nhất?
- trong văn hoá Việt Nam thì sn nào quan trọng nhất? 
P2: a time you moved to new house or new school 
P3:- bạn có hay về thăm nhà cũ ko?
- vì sao bạn chuyển đến nơi ở mới?
- bất lợi của việc thay đổi này? Trẻ em hay người lớn bị ảnh hưởng nhiều hơn ? 
- bất lợi của việc sống ở dãy nhà liền kề nhau?

Rmit idp đà nẵng 2/12
Part 1:
Home
Do you like sunshine, what do you people usually do in sunny day?
Email
Part 2:
Describe a piece of art you have seen
Part 3:
What kinds of art do young and elderly people like? Why?
Còn vài câu part nx mà quên mất r😂

 Speaking 11/12 in BC từ bạn Anh Tuan 
Part 1:
Work or study?
Có đổi việc trong tương lai ko?
Rain:
Mày có thích mưa ko. Tại sao?
Mọi người thường làm j khi trời mưa?
Ở nước mày có mưa nhiều không?
Internet:
Mày có hay dùng internet ko?
Mày học cách dùng khi nào?
Part 2:
Describe a interesting place but not popular in your country to the tourist?
Hỏi thêm: mày có nghĩ nó sẽ popular trong tương lai ko?
Part 3:
Ảnh hưởng của tourism đến môi trường?
Chính phủ làm gì để giảm ảnh hưởng xấu đó?
Mày làm gì để giảm ô nhiễm bởi tourist?
Try to looking for uncommon place for attracting people?

Report speaking BC hà nội sáng 11/12 từ bạn Chansa Milk
Part 1 : sunny, house or apartment
Part 2 : important invention change people’s life
Part 3 : technology with people and school, important technology in the kitchen
Giám khảo khá nice, không ngắt lời để cho mình thoải mái. Mình có hỏi lại 2 câu xong vẫn không hiểu rõ lắm . Rồi mình vẫn trả lời không biết đúng ý không mà giám khảo vẫn thi thoảng gật đầu